Proof-of-concept

Dont tell me! Show me! - New chalkboard with outlined text - on wood

Du har en god idé til en applikation og nu vil du gerne have en pris. Det skal helst være en fast pris, så du ved præcist hvad realiseringen af din idé kommer til at koste. Samtidig vil du gerne have valideret, testet og afprøvet din idé til den laveste pris…

Det forstår jeg godt! Vi afregner faste priser og giver dig sparring, men “fast pris” og “validering af idé” trækker lidt i hver sin retning. Det er her “proof of concept” kommer ind i billedet og har sin berettigelse.

 

Fast pris

Vi arbejder med faste priser på hvert sprint, så du ved hvad du får leveret, og hvad de enkelte sprint kommer til at koste.

Når der er tale om udvikling af software til app´s og web, beregner vi et estimat af både tidsforbrug, ressourceforbrug og økonomi, ligeså vel som vi kan beregne en helt fast pris for de enkelte sprint. Vores risiko her er lille, det gør at vi lettere kan give en skarp pris dig, og det gør vi gerne.

Djævlen ligger i detaljen

Prisen og leveringstiden er vigtige elementer, og vi kan med forholdsvis simple standard værktøjer, udvikle stærke løsninger ofte uden at vi skal ud at kode.

Man kan ved hjælp af “Google Form” og “Google Sheet” lave nogle forholdsvise simple web-løsninger, hvor brugerne kan indtaste data som kan behandles i “Google Sheet” og vi sender en mail med resultatet.

Så tager din idé udgangspunkt i “et regneark”, er det en god idé at starte med at undersøge, om din løsning kan løftes med denne teknologi. Hvis du kan svarer JA til dette, når vi langt for små penge.

Men… og der er et stort MEN

Når vi anvender den slags løsninger, er vi underlagt de rammer som de løsninger giver. Det er som ofte svært for os at tilpasse disse løsninger individuelt, ligesom det er svært for dig at vurderer om det er den rette løsning, før vi lige er kommet et spadestik dybere. Dette spadestik er det vi kalder et “Proof-of-concept”.

Proof of concept

Med et proof-of-concept bygger vi skelettet til løsningen. Formålet med dette, er at få testet om løsningen kan rummes i det foreslåede teknologi-valg.

Når vi bygger et “Proof-of-concept”, ligger fokus på at få afdækket om teknologien rækker.

Det betyder således, at vi kun delvist implementerer funktionaliteten og designet. Vi fokuserer på de kritiske områder, altså der hvor løsningen er kompleks, essentiel og skal efterprøves i forhold til at kunne løse de problemer, der er opstillet for løsningen.

Det betyder at et “Proof-of-concept” ikke er den endelige løsning.

Hvis resultatet af “Proof-of-concept” viser at løsningen kan rummes indenfor rammerne af den valgte teknologi, så kan vi færdiggøre løsningen.

Hvis løsningen kun delvist kan rummes, så bruger vi vores “Proof-of-concept” til at få afdækket de områder, hvor vi skal have fundet en løsning.

Det kan være at du, for at sparer lidt penge, vælger en lidt anderledes løsning end den du først havde tænkt. Det kan også være, at du sender os i “tænkeboksen”, for at finde en løsning på de udfordringer, vi står overfor. Dem får du selvfølgelig en fast pris på.

I begge tilfælde bygger vi videre på vores “proof-of-concept”, og her vil vi ofte hurtigt nå i mål. Du får en løsning der ofte er billigere end den du ellers ville have kunne få, og som leveres hurtigere.

Hvis løsningen ikke kan rummes indenfor den valgte teknologi, ja så er de penge “spildt”. MEN! Du er blevet klogere – ikke rigere – men dine muligheder for at finde den rigtige teknologiske løsning er tættere på.

Risiko

Og ja – det er aldrig rart at spilde penge! Så hvorfor ikke bare finde en leverandør, hvor du kan få en fast pris?? De findes! I en “fast pris” er der altid indregnet en “risiko-præmie”.

“Proof-of-concept” er med til at holde prisen nede, idet vi efterprøver en teknologi vi kender (meget lav risiko), og som efterfølgende kan anvendes til den endelige løsning.

Hvis vi aftaler at lave en “Proof-of-concept” så er risikoen din. Du har en pris, så du ved hvad du begiver dig ud i – det syntes vi er fair.

Kontakt os

Få en uforpligtende snak om, hvordan dit projekt opnår størst succes.

Hvad er forskellen på Native, HTLM5 og Hybrid?

En af de første ting, du skal beslutte dig for, når du vil have en App udviklet, er hvilke telefoner eller styresystemer din app skal passe sammen med – altså hvilke typer af telefoner og tablets din app skal kunne virke på.

Det næste du skal beslutte dig for, er hvilke type af app du vil have udviklet. Her har du som udgangspunkt 3 muligheder

Er du i lommen på dine udviklere?

Har du den fulde kontrol over jeres løsning – eller er du helt i lommen på dem I har valgt til at udvikle den?
Selv om I ikke selv forventer at skulle drifte og videreudvikle jeres løsning er det vigtigt at i hele tiden har kontrollen med den. Det er vigtigt for den fremtidige stabilitet og videreudvikling af jeres løsning, at i nemt og uden tab af “oppe-tid” vil kunne overdrage løsningen til et anden udvikler, opgradere den til en hurtigere server osv